Логін  Пароль  

Положення про дистанційне навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про дистанційне навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (далі – Університет, УДПУ) є нормативним документом, який регламентує організацію процесу дистанційного навчання в Університеті.

 

1.2. Це Положення розроблене відповідно до Положення про дистанційне навчання, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 466 від 25.04.2013 р.

 

1.3. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається, в основному, за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

 

1.4. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників.

 

Детальніше: https://drive.google.com/file/d/0B3_WS0uvrwEtaHZreGlXV3NocW8/view?usp=sharing

 

ДрукE-mail