Логін  Пароль  

Положення про сертифікацію електронних навчальних курсів, розміщених в системі дистанційного навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про сертифікацію електронних навчальних курсів, розміщених в системі дистанційного навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1.1. Це Положення визначає поняття електронний навчальний курс (далі - ЕНК), його структуру, порядок розроблення, апробації і сертифікації  та впровадження у навчальний процес УДПУ.

 

1.2. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Положення про дистанційне навчання», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 25.04.2013 № 4660, «Положення про електронні освітні ресурси», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 01.10.2012 №1060, державних освітніх стандартів з урахуванням вимог державних санітарних правил і норм та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність в сфері науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення системи освіти.

 

    1. Одним із завдань інформатизації вищої школи, підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою є створення інформаційно-освітнього середовища ВНЗ, головною перевагою якого є подання навчального матеріалу в дидактично уніфікованому й формалізованому вигляді та створення умов використання його контенту у будь-якому місці і у будь-який час незалежно від форми навчання студента, забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів.

    2. Основною складовою інформаційно-освітнього середовища є електронні освітні ресурси. Під електронним освітнім ресурсом (ЕОР) розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами.

Детальніше: https://drive.google.com/file/d/0B3_WS0uvrwEtQ2VTZXlhemIzMVJobW5MUXVBU2U5QTZ6NzlV/view?usp=sharing

ДрукE-mail