Логін  Пароль  

Положення про Центр дистанційного навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Центр дистанційного навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

1.     Загальні положення  

    1. Положення про Центр дистанційного навчання (далі - Положення) розроблене на виконання Закону України «Про вищу освіту», Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки, затвердженої Кабінетом Міністрів України, Загальнодержавної програми «Електронна Україна» на 2005 - 2012 роки, «Положення про дистанційне навчання», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 466 від 25.04.2013 р., Указу Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013 «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».

    2. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес передавання і засвоєння знань, умінь і навичок за допомогою професійно спрямованого інформаційно-комп'ютерного навчального середовища, що базується на використанні комп'ютерної техніки та мережних засобів зв'язку, які забезпечують обмін навчальною інформацією на відстані та реалізують систему супроводу й адміністрування навчально-виховного процесу.

    3. У процесі дистанційного навчання використовуються електронні навчально-методичні матеріали: дистанційні курси, електронні посібники, електронні інформаційні матеріали, дистанційні тестові завдання тощо.

    4. Дистанційне навчання в Уманському держаному педагогічному університеті імені Павла Тичини (далі - Університет) реалізується через впровадження дистанційних технологій навчання в очну, заочну, і екстернатну форму навчання та є складником навчального процесу в Університеті.

Детальніше: https://drive.google.com/file/d/0B3_WS0uvrwEtdTVkZjE3akJEMFE/view?usp=sharing

 

ДрукE-mail